Praktisk info

Kompagniskabspraksis

Vi er tre læger i kompagniskab – det vil sige i en fælles praksis med fælles ansvar for patientbehandling og klinikdrift.

Da vi fungerer som uddannelsespraksis har vi desuden ofte en eller flere uddannelseslæger ansat.

Konsultation ved læge eller sygeplejerske sker efter forudgående tidsbestilling.

Ved almindelig tidsbestilling er det muligt at ønske konsultation ved en given læge. Ved akut sygdom er det derimod ikke muligt at efterkomme ønske om konsultation ved en given læge, idet lægerne på skift har afsat tid til akutte konsultationer.

Klinikpersonale

Vore tre sygeplejersker Sanne, Tina og Stine varetager en række funktioner, som for eksempel blodtryksmåling, blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelse og allergiudredning, vaccinationer, sårbehandling/sårskifte og suturfjernelse, vortebehandling, øreskylning, rygeafvænning og kostvejledning.

Vore to sekretærer  Mette og Lotte passer telefonen uden for lægernes telefontid, og tager sig af tidsbestilling og receptfornyelse.

Links

Information om sundhedsektoren

www.1813.dk

www.sundhed.dk

www.ventetider.dk

www.sygehusvalg.dk

Børn

Børnevaccinationsprogrammet

Syge børn

Sygdom ved rejser

Via fødevarer

Rejser og smitsomme sygdomme

Sportsskader

www.sportnetdoc.dk